Seminarium om IPCCs anpassningsrapport 31 mars

I anslutning till IPCCs andra klimatrapport hölls ett seminarium kring klimatanpassning. Bland annat berättade medförfattare Richard Klein om klimatförändringarnas globala effekter. Seminariet hölls den 31 mars i Stockholm och kan ses här på webben.

Den 31 mars släppte IPCCs andra arbetsgrupp sin rapport ”Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability” i Yokohama, Japan.

Ett seminarium arrangerades där Richard Klein, Stockholm Environment Institute (SEI), medförfattare till rapporten, berättade om klimatförändringarnas globala effekter och om möjliga anpassningsåtgärder. Henrik Carlsen, SEI, visade hur klimateffekter i omvärlden påverkar oss i Sverige.

Föreläsningarna följdes av en diskussion om det svenska arbetet för att möta indirekta konsekvenser av globala förändringar. I panelen medverkade bland andra Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv och Pär Holmgren, samhällsdebattör och tidigare meteorolog på SVT. 
 
Seminariet arrangerades av SEI och Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning i samarbete med Nationell plattform för arbete med naturolyckor.

Inspelning från seminariet

Program

10.00            Inledning
10.10-10.50   IPCCs rapport: "Impacts, Adaptation and vulnerability": background and main conclusions, with a focus on adaptation. Richard Klein, SEI (på engelska)
Till presentationen

10.50-11.10   Klimateffekter i omvärlden: hur påverkas Sverige? Henrik Carlsen, SEI

 
11.10-11.30   Näringslivets klimatanpassning, Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv

11.30 - 12.30 Så agerar vi i Sverige för att möta de indirekta konsekvenserna av globala klimatförändringar: Paneldiskussion med Maria Sunér Fleming, ansvarig energi och klimat, Svenskt Näringsliv; Malin Mobjörk, forskningsledare, Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI; Henrik Lampa, miljöhållbarhetschef, H&M; Robert Paulsson, klimatpåverkan och klimatanpassning, Jordbruksverket; Mette Lindahl-Olsson, enhetschef enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet, MSB, och Pär Holmgren, samhällsdebattör och meteorolog.

Moderator: Åsa Sjöström, verksamhetsledare för Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI

Twitter: #klimatanpassning, #IPCC_WGII