Energi

Ämne Energi

Energiförsörjningen påverkas av klimatförändringar både vidproduktion, distribution och användning. Här finner du vägledningar och checklistor för förebyggande arbete kring elsäkerhet, elavbrott och reservkraft.

Elsäkerhetsverket har samlat tips och råd till olika aktörer på sin webbsida. Egna sidor finns för privatpersoner i samhället, bostadsägare, anläggningsinnehavare samt anläggningsinnehavare av eldistributionsnät. Därtill finns en sida med råd för fysisk planering och nybyggnation.
Klimatanpassad elsäkerhet (Elsäkerhetsverket)

Flera myndigheter har samarbetat för att säkra samhällsviktig verksamhet vid planerade och oplanerade driftavbrott i elförsörjningen. 
Vägledning för hantering av reservkraftprocessen (MSB, pdf)

Energimyndigheten har en broschyr för de privatpersoner som kan komma i kontakt med skadade elanläggningar. Handledningen innehåller även information om hur det går att förebygga skador på elanläggningar.
Vid översvämning och ras (Energimyndigheten)

Energimyndighetens informationsblad innehåller bland annat en checklista över vad privatpersoner behöver ha i sitt hem för att klara ett längre elavbrott.
Är du förberedd om det blir längre elavbrott? (Energimyndigheten)