Klimatanpassa i regionen

En region ansvarar för en mängd funktioner och service som påverkas av ett varmare klimat, exempelvis hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Alla dessa verksamheter behöver anpassas till ett klimat i förändring.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny översikt ger grunderna för klimatanpassning och juridik

En färsk presentation av lagstiftning för klimatanpassning finns nu tillgänglig. Här lyfts den viktigaste lagstiftningen fram, i syfte att ge en grundläggande översikt för den som är allmänt intresserad eller ska ta sig an frågorna. Översikten, som har gjorts av Boverket, fokuserar på samhällsplanering.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny version av Klimatanpassning.se på engelska

Det pågår ett stort arbete världen över, inte minst i Sverige, för att möta ett klimat i förändring. Nu nylanseras Klimatanpassning.se på engelska, med nytt utseende och utökat innehåll. Webbsidan vänder sig till en internationell publik och presenterar framför allt hur klimatförändringarna påverkar det svenska samhället och hur vi arbetar med klimatanpassning i Sverige. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Myndigheternas regeringsuppdrag 2021

Det pågår ett stort arbete med att ta fram underlag som ska underlätta för klimatanpassning. Här samlas regeringsuppdrag med bäring på klimatanpassning som svenska myndigheter blivit tilldelade för året 2021.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Inspelning seminarium: Myndigheter presenterar gemensamma satsningar för klimatanpassning

Nu finns en inspelning av ett halvdagsseminarium där en rad myndigheter presenterar resultat från gemensamma projekt för klimatanpassning. Bland annat har verktyg och vägledningar arbetats fram som syftar till att underlätta för klimatanpassning inom olika områden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Parisavtalet i korthet

I klimatavtalet från Paris, även kallat Parisavtalet, binder sig länder till att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader Celsius med ambitionen att inte överskrida 1.5 grader. I avtalet konstateras också att det nuvarande klimatanpassningsbehovet är stort. Man poängterar också att ett sätt att minska behovet av anpassning är att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser.

Publicerad: Senast uppdaterad:

För privatpersoner

Klimatanpassning innebär att rusta samhället och olika verksamheter för de nya utmaningar som en ökad uppvärmning ger. Många olika aktörer arbetar med klimatanpassning, till exempel kommuner, myndigheter och företag. Här tipsar vi om några åtgärder som du som privatperson kan tänka på.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Företagande

Många typer av företag påverkas i hög grad av klimatförändringarna. Bland annat kan tillgång och pris på insatsvaror som vatten, energi och råvaror förändras. Ett annat exempel är påverkan på lokaler, som översvämningar eller intensiva värmeböljor. Ett varmare klimat får även effekter för direktinvesteringar, försäkringskostnader och internationella varutransporter.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatanpassning i Sverige – en översikt

Klimatanpassning sker på olika samhällsnivåer och inom olika ansvarsområden. Här är en översikt av hur ansvaret ser ut i Sverige, vilka bestämmelser som gäller, och vilka roller olika aktörer har.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Myndigheternas regeringsuppdrag 2020

Det pågår ett stort arbete med att ta fram underlag som ska underlätta för klimatanpassning. Här samlas regeringsuppdrag med bäring på klimatanpassning som svenska myndigheter blivit tilldelade för året 2020.

Publicerad: Senast uppdaterad: