Hantera risker

Här hittar du verktyg för att arbeta med klimatanpassning, dels för olika klimatrisker och dels för risker inom olika samhällssektorer. Verktygen kan till exempel vara guider, vägledningar, checklistor, metodbeskrivningar, kartor eller andra visuella hjälpmedel.

Klimatrisker

Samhällssektorer